Контакти

"БУРМЕКС – ЛБ" ООД
1303 София,
ул. "Цар Симеон" № 89, етаж 3
тел. 02 832 60 65, факс: 02 832 11 49

Работно време: от 9:00 ч. до 18:00 ч.


Лиляна Буркова
инж. Марина Одажиева
физ. Евгени Ангелов
Д-р Стоянка Кочешева
Д-р Росица Мирчева
Д-р Ивета Терзииска
инж.Таня Спространова
Елена Дишлиева
инж. Валя Станчева
0888 467 553
0887 098 062
0884 904 212
0884 904 322
0882 528 633
0887 474 511
0885 739 291
0882 528 608
0887 474 966
- управител
р-л СТМ
р-л ОКС
е- mail: burmex.lb@abv.bg
www.burmex-lb.com