Медицински екип

Д-р Стоянка Тодорова Кочешева – лекар в СТМ, специалност "Хигиена на труда"
Д-р Анелия Георгиева Лилова – лекар в СТМ, специалност "Вътрешни болести", специализации – "Клинична хематология", "Тропически и паразитни болести", Национален център по хематология.

Д-р Росица Мирчева Тодорова – лекар в СТМ, специалност “Вътрешни болести”, специализация – невролог.
Д-р Димитър Стоименов Дъбов – офталмолог, специалност “офталмология“, специализации в България и Германия, МБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД.
Д-р Ганка Иванова Томова – офталмолог, специалност “офталмология“, Верига магазини за оптика “ФОКС”.
Д-р Надка Илиева Цакова – невролог, специализация – “Доплерова сонография”, “ДКЦ-ХХII - София” ООД.
Д-р Ивета Емилова Терзийска – лекар в СТМ, ортопед